Ha Noi Chanh van phong la Nguoi phat ngon cua Uy ban nhan dan thanh pho

Thứ ba, 16 Tháng chín 2008, 20:09 GMT+7


Ha Noi Chanh van phong la Nguoi phat ngon cua Uy ban nhan dan thanh pho

Chu tich UBND TP Ha Noi, ong Nguyen The Thao vua ky, ban hanh quy che lam viec cua UBND TP Ha Noi. Theo do, uy vien Uy ban nhan dan (UBND) thanh pho o cuong vi Chanh van phong UBND thanh pho duoc UBND thanh pho phan cong la Nguoi phat ngon chinh thuc ve cac van de lien quan toi tham quyen quan ly Nha nuoc cua UBND thanh pho.

Trong truong hop cu the, duoc su dong y cua Chu tich UBND TP, chanh van phong UBND TP co the uy quyen cho Pho van phong UBND TP thuc hien quyen cua Nguoi phat ngon UBND TP ve cac van de lien quan toi linh vuc duoc phan cong phu trach.

Chanh van phong UBND TP con co nhiem vu to chuc ghi bien ban, ghi am va ky bien ban phien hop cua UBND TP. Bien ban phien hop va cac tai lieu luu hanh trong phien hop duoc luu ho so Nha nuoc va duoc bao quan, su dung theo che do mat. Viec su dung bien ban phien hop se do Chanh van phong UBND TP quyet dinh.


(Theo ANTD)Cac bai viet khac:

Tiep theo >>


^ Lên đầu trang ^


Copyright © 2006-2012 by VietBao.vn
Viet Bao Viet Nam - All Rights Reserved.